Har ni rätt kompetens på ert företag?

maskinförare MED RÄTT KOMPETENS GENOM RÄTT UTBILDNING

VÅRA UTBILDNINGAR: 

  • Maskinförarutbildningar
  • Fordonsmonterad kran
  • Truckförarutbildning
  • Hjullastare
  • Grävmaskiner
  • Teleskoplastare
  • YKB - grund
  • YKB- fortbildning
Har du frågor? Ring oss!

YRKESBEVIS HOS BYN/TYA:

BYN och TYA upprättade i november 2009 ett avtal om erkännande av varandras yrkesbevis och utbildningsböcker för gemensamma maskinslag. Det betyder att den som har yrkesbevis/
utbildningsbok från BYN eller TYA får arbeta på arbetsplatser inom bägges avtalsområden.

FÖLJANDE MASKINER ÄR GEMENSAMMA I BYN OCH TYA:

Grävmaskin

Grävlastare
Väghyvel
Mobilkran
Betongpump
Hjullastare anläggning/Lastmaskin
Teleskoplastare/Teleskoptruck

MASKINFÖRARUTBILDNING

Komplett maskinförarutbildning som innefattar tre maskintyper: hjullastare, grävmaskin och grävlastare (traktorgrävare). Varje maskintyp ger separat  utbildningsbevis/yrkesbevis. Vi rekommenderar komplett maskinförarutbildning som, förutom maskinkunskaperna, även innehåller anläggning, mätteknik och ballastkunskap. 10 veckor ca.

HJULLASTARUTBILDNING

Godshantering - hantering av gods med gafflar, skopa och diverse hydrauliska redskap på hårdgjorda ytor (industriell hantering).

Anläggning - arbete i schakt- och entreprenadverksamhet på alla typer av underlag. Mätteknik, ritningskunskap, avvägning och ballastkunskap ingår.

FORDONSMONTERAD KRAN, VALIDERING

Fordonsmonterad kran omfattar gods- och timmerkranar.
Kranarna delas upp i två kategorier:
- Timmerkranar oavsett storlek och godskranar upp till 18 tonmeter
- Godskranar över 18 tonmeter

YKB - GRUND

Yrkeskompetensbevis 140 timmar Grund riktar sig till Dig som har  eller ska ta C, CE-körkort och som vill köra yrkesmässig trafik. 


Utbildningen innehåller 140 timmars lärarledd utbildning varav minst 10
timmar är praktisk körning.

TRUCKFÖRARUTBILDNING

Vi utbildar i samtliga förekommande truckkategorier (A, B, C, D).

Vanligaste trucktyper är:
- A2 ledstaplare
- A4 lågstaplande med eller utan åkplatta
- B1 motviktstruck
- B3 skjutstativtruck

Vi utbildar även på andra förekommande trucktyper enligt förfrågan.
Den här utbildningen kan även genomföras på plats hos kunden.

Genomgången och godkänd utbildning resulterar i av TYA utfärdat utbildningsintyg (truckkort).

YKB FORTBILDNING

Yrkeskompetensbevis som gäller i fem år och föraren skall inom femårsperioden genomgå en fortbildning om minst 35 timmar. Kursen kan genomföras under en sammanhängande vecka, men kan även delas upp i max fem delkurser som vardera skall omfatta minst sju timmar. De personer som har ett C-körkort utfärdat före den 10 september 2009 är undantagna kravet på grundutbildning.

Följande delkurser ingår i fortbildningen:
1. Sparsam körning
2. Godstransporter
3. Lagar och regler
4. Ergonomi och hälsa
5. Säkerhet och kundfokus

Persontransporter:
1. Sparsam körning/ Hållbara transporter
2. Persontransporter
3. Lagar och bestämmelser, persontransporter
4. Ergonomi och hälsa
5. Säkerhet och kundfokus

TELESKOPLASTARE

Teleskoplastaren,  "multimaskinen",  används inom olika områden. Den fungerar som hjullastare med förlängd räckvidd och även som runtomsvängande och då mer lik en mobilkran.


Det krävs normalt traktor- eller B-kort för att kunna arbeta som förare av teleskoplastare. Du skall ha fyllt 18 och ha tillräckliga kunskaper.


För att få utbildningsbok eller yrkesbevis från TYA skall du ha motsvarande kunskaper från gymnasieskolans kursplaner enligt nedan:
- Arbetsmiljö och säkerhet
- Teleskoplastare 

Företag, skola, privatperson - det är enkelt att komma i kontakt med oss. Klicka på "intresseanmälan" ovan och fyll i formuläret eller ring oss direkt. 
Välkommen!